วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

Mi-Co Corn Milk Product

สัปดาห์ที่ 4 ในโครงการข้าวโพดหวาน(final project sweet corn)

Mood Board MI-CO Corn Milk       ฉลากบรรจุภัณฑ์ค้านหน้า                          ฉลากบรรจุภัณฑ์ด้านหลัง

ฝาฉลากปิดฝาขวดด้านบน 

ฉลากขวดเตี่ยมส่งโรงพิมพ์

การติดขาอิงพับบนแผ่นฟิวเจอร์บอด

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...